บทความ

การขอ วีซ่าอเมริกา เอกสาร ขั้นตอน การขอวีซ่า เตรียมตัวก่อนไปฮันนีมูน

การขอวีซ่าชั่วคราว (หรือที่เรียกกันว่า วีซ่าเยี่ยมเยียนหรือวีซ่าท่องเที่ยว)

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ DS-160 สำหรับการสมัครวีซ่า

         ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวทุกท่าน ยกเว้นผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้น K1 - K4 จะต้องยื่นแบบฟอร์ม DS-160 electronic visa application form โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้พัฒนาแบบฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อให้กระบวนการสมัครวีซ่ามีความสะดวกยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร

         แบบฟอร์ม DS-160 electronic visa application form จะใช้แทนแบบฟอร์ม DS-156, DS-157 และ DS-158 โปรดทราบว่าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงเทพฯ จะไม่รับแบบฟอร์มชนิดเดิมจากผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวยกเว้นผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวชนิด K

         ท่านสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม DS-160 electronic visa application ได้ที่นี่ โดยมีแหล่งข้อมูลที่ป็นประโยชน์มากมายที่จะช่วยเหลือท่านในการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ มีรายละเอียดคำแนะนำ เกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 และท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คำถามที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับแบบฟอร์มDS-160 และจาก วิดีโอแนะนำ ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้สมัครจำนวนมากในการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 โปรดทราบว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์และถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเราขอให้ท่านคลิกปุ่มจัดเก็บข้อมูลในแบบฟอร์มที่ท่านได้กรอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยผู้สมัครวีซ่าจะต้องนำหน้ายืนยันของแบบฟอร์มมาในวันสัมภาษณ์วีซ่า

แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าอื่นๆ

         โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าอื่นๆ รวมทั้งแบบฟอร์ม DS-156 (สำหรับวีซ่าชนิด K เท่านั้น) และแบบฟอร์ม DS-156E (สำหรับวีซ่าชนิด E เท่านั้น)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย

         ผู้สมัครวีซ่าสหรัฐฯ จะต้องอัพโหลดรูปถ่ายดิจิทัลลงในแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อกำหนด มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถดำเนินกระบวนการสมัครต่อไปได้ โดยรูปถ่ายจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

  1. ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  2. ต้องมีพื้นหลังสีขาว
  3. ต้องถ่ายหน้าเต็ม โดยหันหน้าเข้ากล้อง
  4. ต้องอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 1200x1200 พิกเซล
  5. ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 240 กิโลไบท์
  6. จะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล

         สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบรูป ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปถ่ายได้ที่ลิ้งค์นี้ หากรูปของท่านไม่ต้องตามข้อกำหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าของท่านได้ เราขอแนะนำให้ผู้สมัครนำรูปถ่ายดิจิทัลที่พิมพ์ออกมาแล้วมาในวันสัมภาษณ์วีซ่าด้วย

http://thai.bangkok.usembassy.gov/niv_visaforms_photoreq.html

การนัดสัมภาษณ์วีซ่า

         ในประเทศไทย การเข้าสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวจะต้องมีการนัดล่วงหน้าไว้แล้วเท่านั้น ท่านสามารถจองวันสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://thailand.us-visaservices.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลการสมัครวีซ่าและการจองวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่ 001-800-13-202-2457

หมายเหตุ ท่านจะต้องซื้อหมายเลขใช้เฉพาะบุคคล (PIN) เพื่อเข้าสู่ระบบบริการข้อมูลการสมัครวีซ่าและการจองวันสัมภาษณ์ ท่านสามารถซื้อหมายเลขใช้เฉพาะบุคคล(PIN)ได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ที่ 001-800-13-202-2457 ด้วยบัตรเครดิต หรือซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ร่วมโครงการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและการใช้งานหมายเลขใช้เฉพาะบุคคล(PIN) โปรดไปที่หน้าการซื้อและการใช้งานหมายเลขเฉพาะบุคคล(PIN) หรือเข้าไปอ่านรายการเอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า

         หากท่านอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใกล้เคียง ท่านควรสมัครวีซ่าชั่วคราวที่สถานกงสุลจังหวัดเชียงใหม่

--------------------------------------------------------------------------------

         ในวันสัมภาษณ์วีซ่า นอกเหนือจากแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าแล้ว ที่กำหนดแล้วโปรดนำเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่ท่านคิดว่าจะช่วยในการสมัครวีซ่าของท่านมาด้วย เจ้าหน้าที่กงสุลได้รับการกำหนดให้พิจารณาเฉพาะเอกสารการสมัครและเอกสารที่กำหนดอื่นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอดูข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ หากท่านสมัครวีซ่าเป็นคู่ พร้อมคู่สมรสหรือพร้อมกับลูกโปรดเตรียมแสดงใบทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรฉบับจนริง นอกจากนี้โปรดเตรียมใบแสดงการเปลี่ยนชื่อฉบับจริง หากชื่อปัจจุบันของท่านไม่ตรงกับเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ

         เฉพาะผู้สมัครวีซ่าเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณสถานทูตฯ ผู้สมัครวีซ่าไม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนมาด้วยได้ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นพลเมืองอเมริกันก็ตาม ในขณะสัมภาษณ์ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องแสดงกรณีของตนเอง ผู้สมัครควรเตรียมตัวพูดเกี่ยวกับความผูกพันของตน และจุดประสงค์การเดินทางโดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตัวแทนทางกฎหมายอยู่ด้วย ยกเว้นผู้สมัครวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 13 ปีหรือผู้สมัครที่ทุพพลภาพที่ต้องมีผู้อื่นเดินทางร่วมมาด้วยภายใต้สถานกาณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

ในวันสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน

  1. โปรดตรวจสอบว่าท่านได้กรอกแบบฟอร์มสมบูรณ์แล้วและลงนามบนแบบฟอร์ม
  2. นำเอกสารการสมัครที่กำหนดมาที่สถานทูตฯ แผนกกงสุล ครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาที่ได้นัดไว้ หากท่านมาถึงสถานทูตก่อนเวลาครึ่งช่วงโมงก่อนเวลานัด ท่านอาจถูกขอให้รออยู่ภายนอกสถานทูตเนื่องจากจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยและบริเวณนั่งรอภายในสถานทูตฯ มีจำกัด หากท่านเดินทางมาถึงสถานทูตฯ ช้ากว่าเวลานัดเกินหนึ่งชั่วโมง หรือไม่ได้เตรียมเอกสารการสมัครที่กำหนดมาในวันนัดและไม่สามารถกลับมาที่สถานทูตภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากเวลานัดได้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานทูตฯ และจำเป็นต้องนัดวันเวลาสัมภาษณ์ใหม่
  3. เตรียมตัวผ่านจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัย – อาวุธ ของมีคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโทรศัพท์มือถึง ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตฯ ได้ เป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเอกสาร และรถเข็นเด็ก ก็ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตฯ ได้


         สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติในวันสัมภาษณ์วีซ่า โปรดไปที่ รายการเอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าชั่วคราว
ระยะเวลาการรอสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐฯ
วีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่ทูตและราชการ
การขอเร่งรัดการสัมภาษณ์วีซ่าประเภทชั่วคราว
นโยบายว่าด้วยการสมัครวีซ่าอีกครั้ง
คำถามที่มักพบบ่อย

ข้อมูลติดต่อ
แผนกกงสุล
สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
อีเมล์ visasbkk@state.gov

ศูนย์บริการข้อมูลการสมัครวีซ่าและการจองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ http://thailand.us-visaservices.com
ศูนย์บริการข้อมูลการสมัครวีซ่าและการจองวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 001-800-13-202-2457

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
วีซ่าชั่วคราว
โทร +66-02-205-5003 (ภาษาอังกฤษ) หรือ +66-02-205-5007 (ภาษาไทย)

*** ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

USA December 2009
USA December 2009
USA December 2009
USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009 USA December 2009