บทความ

การเจิมของเจ้าสาว เตรียมคริสตจักรสำหรับยุคสุดท้าย

 


     การเจิมในนิเวศน์อธิษฐาน - การเจิมของเจ้าสาว เตรียมคริสตจักรสำหรับยุคสุดท้าย

     พระเจ้าได้ทรงรื้อฟื้นคริสตจักรของพระองค์ ในเรื่องของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ การรักษาโรค การประกาศข่าวประเสริฐด้วยฤทธ เดชของพระเจ้า ของประทานของอัครฑูต การเผยพระวจนะ การสอนความจริงในพระคัมภีร์ที่ นำการปลดปล่อยนำให้คริสเตียนกลับมารักพระเจ้าให้สุดใจอีก เพื่ออะไร เพื่อเราจะตื่นเต้นกับ การเปิดเผยสำแดงที่ยิ่งใหญ่ในยุคสุดท้าย เพื่อเราจะได้รับการเตรียมต้อนรับองค์เจ้าบ่าวของเรา ผู้ทรงดำรงในกาลก่อน ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน พระองค์ผู้ที่กำลังจะเสด็จมา

     นิเวศน์อธิษฐานเป็นยุทธศาสตร์ที่เพาะบ่มการเจิมสำหรับยุคสุดท้าย การเจิมของชุมชน (cooperate anointing ) การเจิมแห่งการทรงสถิตในอภิสุทธิสถาน การเจิมที่จะเข้มข้นขึ้นๆ การเจิมที่คริสเตียนต้องมีเพื่อเผชิญกับยุคสุดท้าย คือการเจิมของเจ้าสาวของพระคริสต์ การเจิมที่จะนำใจของผู้เชื่อกลับมาที่พระมหาบัญญัติ ก่อน เพื่อทำ พระมหาบัญชาสำเร็จ รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสิ้นสุดกำลัง สิ้นสุดความคิด

     ความรักที่เรารักเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน ความรักที่เกิดขึ้นจากประสพการณ์ตรงกับพระวิญญาณบริสุทธ์ (ไม่ใช่เกิดจากขบวนการทางสมอง หรือ ผ่านทางการวางมือ ) ความรักที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยสำแดง ครั้งแล้ว ครั้งเล่า ทำให้ผู้เชื่อป่วยเป็นไข้ใจคิดถึงพระเจ้า ( สดด 27:4 บทเพลงโซโลมอน 2:5,5:8 ) หลงรักพระเจ้า ปรารถนาเข้าใกล้ชิดสนิทสนม การเจิมนี้ทำให้ชีวิตผู้เชื่อใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า เชื่อฟังพระเจ้า เติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจ เราจะไม่ตกหลุมพลางของการมีของประทานพระวิญญาณ แล้วใช้ของประทานด้วยความเป็นเด็กฝ่ายวิญาณ ชีวิตที่ใกล้ชิดสนิมสนมจะทำให้เราเดินกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ เดินผ่านบททดสอบชีวิต เดินผ่านศึกสงคราม กับพระองคผู้เป็นที่รักอย่างมีชัยชนะ เพราะพระเจ้าทรงทุ่มเทสุดๆเพื่อ ให้ได้เจ้าสาวที่คู่ควร สมควร ที่จะ ครอบครองร่วมกับพระองค์

     การเจิมของเจ้าสาวทำให้เจ้าสาวของพระองค์เติมไปด้วยไฟรักที่ร้อนแรงต่อองค์จ้าวบ่าว (ซลม 8 ) การเจิมของเจ้าสาวจะตอบโจทย์ความปรารถนาในใจลึกของมนุษย์ เปลี่ยนชีวิตเราในระดับลึก ค่านิยมในการใช้เงินทอง การใช้เวลา การถืออดอาหารของเราก็เพื่อแสวงหาพระเจ้ามากขึ้น ชีวิตคริสเตียนมีพลังเข้มแข็ง( อฟซ 3 ) ที่จะเดินกับพระเจ้าทุกเวลานาที มีชัยชนะร่วมกับพระองค์

     การเจิมของเจ้าสาว จะทำให้เราอธิษฐานอย่างพระเยซูอธิษฐาน ใช้ชีวิตอย่างมีสิทธิอำนาจ

วรรณา ไพบูลย์เกษมสุทธิ

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player