บทความ

พิธีมุสลิม การแต่งงานของอิสลาม

 

      การแต่งงานของอิสลาม คือการผูกพันระหว่างชายหญิง ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิต ในภาษามุสลิมเรียกการแต่งงานนี้ว่า " พิธีนิกาห์ " อันหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ที่ทำให้มนุษย์มีความสูงส่งเหนือสัตว์โลกทั้งหลาย
          การประกอบ "พิธีนิกาห" แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
           1. การแต่งงานตามบทบัญญัติของศาสนา
           2. การแต่งงานตามประเพณีที่ปฏิบัติกัน
ที่ต้องแบ่งเช่นนี้เพราะการแต่งงานของชาวมุสลิมบางกลุ่ม จะผสมผสานวัฒนธรรมชุมชนเข้าไปด้วย เช่นการแห่เจ้าสาวเข้ามัสยิดโดยมีต้นกล้วย ต้นอ้อย อยู่หน้าขบวน หรือมีขนมหวานแบบไทย เป็นต้น
      สำหรับประเพณีการแต่งงานในศาสนาอิสลาม ก็ไม่ต่างอะไรกับศาสนาอื่น กล่าวคือจะมีการเริ่มต้นที่ "การสู่ขอ" เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในประเพณีอิสลามนั้นยังมีข้อกำหนดถึงสตรีที่บุรุษสามารถขอแต่งงานได้เอาไว้ ด้วยว่า สตรีนั้นจะต้องไม่ได้อยู่ระหว่าง " อิดดะฮฺ " กล่าวคือ อยู่ในช่วง 3 เดือนแรกของการหย่าร้าง หรือสามีเสียชีวิต นั่นเอง ทั้งนี้ต้องรอจนครบ 4 เดือนแล้วจึงจะสู่ขอได้

          เงื่อนไขหลักในการแต่งงานที่ถูกต้อง
           - เป็นการยินยอมในการอยู่กินฉันสามีภรรยา ของคู่แต่งงานเอง และญาติๆ ทั้งสองฝ่าย
           - มีการมอบสินสอด เพื่อเป็นของกำนัลที่เจ้าบ่าวพึงมีต่อเจ้าสาว
           - ประกอบด้วยพยานในพิธี อย่างน้อย 2 คน ชายหรือหญิงก็ได้ นิยมเป็นผู้ชายและต้องเคร่งเรื่องศาสนา เช่นผู้ที่ทำละหมาด 5 ครั้ง/วัน เป็นต้น
           - มีการประกาศเพื่อเฉลิมฉลองพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการให้สังคมรับรู้

      เมื่อฝ่ายหญิงตกลงแต่งงานและมีการกำหนด " มะฮัร " ซึ่งเป็นเงินที่ฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิง ตามที่ฝ่ายหญิงเรียกร้อง และเงินนั้นจะเป็นของฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียว จากนั้นก็หาวันแต่งงานตามสะดวก ทั้งนี้ในวันแต่งงานจะต้องมีการยกของหมั้น หรือมะฮัร ไปที่บ้านเจ้าสาว ซึ่งก็จะมีการทำ พิธีอะกัด-นิกาฮ ต่อหน้าสักขีพยาน จะเป็นชาย 2 หรือว่าหญิงสองคนก็ได้

 

คำสอนก่อนแต่งงาน
      ก่อนทำพิธีนิกาห โต๊ะครู อาจารย์ บาบอ อุซตาซ (เป็นชื่อเรียกผู้รู้ตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งแตกต่างกันไปตามพื้นที่ และสถานที่) จะเป็นผู้ที่ทำพิธีนิกาหให้ ตามแต่คู่บ่าวสาวจะสะดวก

ฤารักจะไร้พรมแดน...
      อิสลามไม่อนุญาตให้คู่รักต่างศาสนาแต่งงานกัน แต่ถ้ารักกันจริงๆ ต้องเข้าไปเป็นอิสลามก่อน โดยการเรียนรู้ศาสนาให้เข้าใจถึงหลักของอิสลามโดยถ่องแท้ จากผู้รู้ มิเช่นนั้นแล้วจะไม่เข้าสู่เงื่อนไข 5 ข้อของ การแต่งงานตามหลักอิสลาม และถ้าเจ้าสาวนับถือศาสนาอื่น ก่อนมารับถือศาสนาอิสลาม หรือคนในครอบครัวยังคงนับถือศาสนาเดิมอยู่ ก่อนการแต่งงานจะต้องแต่งตั้งผู้อื่นให้ทำหน้าที่ผู้ปกครองแทน ผู้แทนอาจเป็นครูที่สอนศาสนาให้ก็ได้ หรือเป็นผู้รู้ที่เคารพนับถือก็ได้เช่นกัน

คำกล่าวที่ใช้ในพิธี
      คำเสนอของ วะลีย์ ซึ่งก็คือ คำกล่าวของผู้ปกครองฝ่ายเจ้าสาว เพื่อให้เจ้าบ่าวยอมรับการแต่งงานครั้งนี้ อันมีหลักคำกล่าวที่สำคัญดังนี้
      "ท่าน (ชื่อเจ้าบ่าว) กับลูกสาว (ชื่อเจ้าสาว) ด้วยมะฮัรที่ตกลงกันไว้"
เมื่อวะลีย์กล่าวคำเสนอจบแล้ว เจ้าบ่าวต้องกล่าวคำสนองว่า
      "ผมรับการนิกาหกับนางสาว (ชื่อเจ้าสาว) ด้วยมะฮัรตามที่ตกลงไว้"
หลังจากนั้นจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน (บทที่ว่าด้วยการครองเรือน) ให้บ่าวสาวฟัง เพียงแค่นี้พิธีก็จะเสร็จสมบูรณ์
      "วลีมะฮ" การเลี้ยงฉลองการแต่งงาน
การเลี้ยงฉลองไม่จำเป็นต้องทำในวันเดียวกันกับวันนิกาหก็ได้ แต่การเลี้ยงฉลองนั้นต้องไม่เกิน 2 วัน หลังจากมีพิธีแต่งงาน เพราะชาวมุสลิมจะเคร่งครัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษ โดยจะพยายามไม่ฟุ่มเฟือย และลดทอนความวุ่นวายให้น้อยที่สุด
ดังคำกล่าวที่ว่า "งานเลี้ยงที่เลว คืองานเลี้ยงพิธีนิกาห และเลี้ยงเฉพาะคนรวย เพราะศาสนาอิสลามถือว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกัน"

สามี-ภรรยาที่ดีตามหลักศาสนาอิสลาม
      สามี จะต้องเป็นผู้มอบความรัก ความห่วงใย ให้เกียรติ และความเสมอภาคให้แก่ภรรยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่สามีมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน
ภรรยา จะต้องให้เกียรติ ซื่อสัตย์ และจริงใจต่อสามี รวมถึงการรู้จักปรนนิบัติเอาอกเอาใจสามี อย่างสม่ำเสมอ ที่ต้องทำเช่นนี้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้สามีต้องระเห็จไปแสวงหาความสุขนอกบ้าน นั่นเอง

ข้อห้ามของศาสนาอิสลาม
      หลักศาสนาอิสลามจะไม่ยอมเชื่อถือโชคลาง (ฤกษ์ยามในการแต่งงาน)เป็นอันขาด นอกจากนี้ชาวมุสลิมจะไม่ยอมให้มีการแห่ใดๆ ทั้งสิ้นในพิธีแต่งงาน อย่างไรก็ดี มีข้อควรศึกษามากมายที่ 'เจ้าสาวอิสลาม' ควรทราบ ซึ่งได้แก่
      1. มุสลิมใหม่เรียกว่า มุอัลลัฟ
      2. เมื่อเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแล้วไปงานศพได้ แต่ห้ามร่วมพิธี
      3. ศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงแค่นับถือ แต่ต้องเป็นการปฏิบัติตามทุกอย่างในชีวิต
      4. นอกจากไม่รับประทานหมูแล้ว ต้องไม่ดื่มเหล้า และจะต้องทำละหมาด 5 เวลา และไม่ล่วงละเมิดจับมือหญิงสาวผู้ไม่ใช่ภรรยาของตน
      5. สตรีที่ดีคือสตรีที่เรียก มะฮัร(สินสอด) จากฝ่ายชายน้อยที่สุด
      6. หลังแต่งงาน มะฮัร(สินสอด) ต้องเป็นของฝ่ายหญิงครึ่งหนึ่งก่อน จนกว่าจะได้อยู่ด้วยกันโดยพฤตินัย จึงเป็นของฝ่ายหญิงทั้งหมด หลังแต่งงานแล้วหากมิได้มีความสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยากันจริงๆ มะฮัรจะตกเป็นของผู้หญิงเพียงครึ่งเดียว

ขอบคุณข้อมูลจาก

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player