บทความ

เมื่อว่าที่พ่อตา แม่สามีไม่ปลื้ม

      หลายครั้งหลายหนที่กระแส "คุณแม่ไม่ปลื้ม" กลายเป็นปัญหาหนามยอกอกของว่าที่บ่าว-สาวหลายคู่ หากท้ายที่สุดถ้าสามารถจบลงได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งย่อมเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต่างรู้สึกยินดีร่วมกัน แม้ในระหว่างที่หนุ่ม-สาวคบหาดูใจกันจะเป็นเรื่องของคนสองคน แต่เมื่อตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน นอกจากคนสองคนแล้วยังต้องคำนึงถึงคนในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วย…

 

Article

การแต่งงานที่ผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวได้รับการยอมรับที่ดีจากครอบครัวของ
ทั้งสองฝ่ายนั้น ย่อมเป็นการเริ่มต้นครอบครัวใหม่ที่สมบูรณ์พร้อม ดังนั้น ว่าที่สมาชิกใหม่ต้องขจัดปัญหา "ความไม่ปลื้ม" ที่เป็นสาเหตุของการไม่ยอมรับให้หมด

สาเหตุว่าที่พ่อตา แม่สามีไม่ปลื้ม
      - ว่าที่ลูกเขยหรือลูกสะใภ้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม เช่น พูดจาไม่สุภาพ ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่มีสัมมาคารวะ เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจตนเอง ฯลฯ คุณสมบัติเหล่านี้อาจจะทำให้ว่าที่พ่อตา แม่สามีเห็นว่าอาจก่อปัญหาในชีวิตคู่ระยะยาวได้
      - ทัศนคติส่วนตัวที่มีต่อว่าที่ลูกเขย ลูกสะใภ้ อย่างระดับฐานะ ระดับการศึกษา ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลูกของตน แต่สิ่งเหล่านี้อาจไม่มีผลต่อชีวิตคู่ ถ้าทั้งสองรักกันจริง และมีการปรับตัวที่เหมาะสมเข้าหากัน
      - มีบางกรณีที่เป็นเรื่องของ "ความหวง" ส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่ อย่างกรณีที่มีลูกชายหรือ ลูกสาวคนเดียว ทำให้คุณพ่อคุณแม่เกรงว่าจะถูกทอดทิ้ง หลังจากลูกแต่งงานไปแล้ว จนเกิดความรู้สึก ไม่อยากให้ลูกของตนเองแต่งงาน

ปัญหาที่เกิดขึ้น
      - ลักษณะนิสัยบางอย่างของว่าที่ลูกเขย ลูกสะใภ้ อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตคู่
เช่น การเอาแต่ใจตนเอง เห็นแก่ตัว ส่วนลักษณะนิสัยบางอย่าง เช่น ไม่สุภาพอ่อนน้อม
ไม่มีสัมมาคารวะ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการเข้าสังคม
      - ว่าที่พ่อตา แม่สามี อาจปฏิเสธไม่ยอมรับการแต่งงาน หรือกีดกันไม่ให้ทั้งคู่คบหากัน
      - หากทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน คุณพ่อคุณแม่อาจปฏิเสธไม่ให้ลูกเขยหรือลูกสะใภ้
เข้ามาอยู่ร่วมบ้าน บางรายอาจตัดขาดไม่แบ่งมรดกให้

วิธีแก้ไขปัญหา (สำหรับคุณลูก)
      - ลูกควรรับฟังความคิดเห็นของคุณพ่อคุณแม่
      - ว่าที่ลูกเขยหรือลูกสะใภ้ควรปรับตัว
      - หากตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจริง ต้องพิสูจน์ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่า
ที่สิ่งที่พวกท่านรู้สึกกังวลจะไม่เกิดขึ้น
      - ลูกเขยและลูกสะใภ้ที่ได้รับการยอมรับ ยังคงต้องทำหน้าที่สามีและภรรยาของตนเองให้ดี ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป พ่อตา แม่สามี ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนใจยอมรับได้ เมื่อความรู้สึกทางลบที่มี ในตอนแรกคลี่คลายลง

วิธีแก้ปัญหา (สำหรับว่าที่พ่อตา แม่สามี)
      - แสดงความคิดเห็นของตนเองให้ลูกรับรู้
      - แม้ในที่สุดผู้เป็นลูกยังยืนยันการตัดสินใจแต่งงาน ผู้เป็นพ่อแม่อาจพิจารณาให้มีการจัดแค่ พิธีการงานเลี้ยงทางสังคม โดยชะลอเรื่องการจดทะเบียนสมรส หรือการมีลูก ซึ่งจะเป็นข้อผูกมัด และมีผลทำให้เวลาหย่าร้างแยกทางกันในอนาคตกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2552
เขียนโดย : นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล หัวหน้าหน่วยจิตเวช
โรงพยาบาลพญาไท 2

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player